Symbolické odstartovanie osláv September 2013
Caro postovej známky December 2014
Zberatelia sa stretávajú uz 72 rokov február 2016
Dar mestskému múzeu august 2015
Videa
Zamerané na aktívny relax September 2016
http://tvnitricka.sk/aula-na-postovej-znamke/
Na reportázi je predseda Jozef Siarik KF Aula na postovej známke v Nitre 17.1.2017
Zberatelia sa stretávajú uz 73 rokov február 2017
Na reportáži sú filatelisti z Partizánskeho Aula na postovej známke v Nitre 17.1.2017
Ocenili troch filatelistov január - február 2018
Zberatelia v Partizánskom február-marec 2018
Mesto má svoje známky jún-júl 2018
Regionálna výstava zberatelov august 2018
Regionálnu výstavu zberatelov spojili s krstom knihy august 2018
Jubilejná postová peciatka september 2018
Klub filatelistov oslavuje január-február 2019
Vodný hrad na postovej známke február 2019
Kostol na známke február-marec 2019