75. výrocie Partizánskeho
SJAZD SSM Batovany
55. rokov klubu filatelistov v Partizánskom
55. rokov klubu filatelistov v Partizánskom
Pekný pozdrav z oslav zalozenia Batovian 10 rokov
Kralovstvo Cisarska postova cesta
Prílezitostné peciatky Partizánskeho a násho regiónu
Kvalifikácia na I. ME v hádzanej zien v Partizánskom
55. rokov Partizánskeho
Kardinál Korec Bosany
Vianoce Chynorany
Kardinál Korec Bosany
Cyrilometodská Koleso-kolieskoiáda vo Velkých Bieliciach, Návojovce, Partizánske 5.7.2018
80. výrocie Partizánskeho
Výstava KF 52 - 40 v Partizánske