Klubové peciatky
Peciatky KF Centrum volného casu
Peciatky klubu filatelistov 52 - 40
Prvá peciatka filatelistického klubu v Batovanoch 1.2.1944