Simonovianský Vodný hrad na slovenskej postovej známke 19.1.2019
Prednáska s prof. PhDr. Jozefom Vladárom, DrSc. Významné dávnoveké archeologické objavy z územia hornej Nitry múzeu A. S. Puskina v Brodzanoch 29.1.2019
Prednáska 250. rokov posty Ponitrianskom múzeu v Nitre 8.2.2019
Foto Lubos Gallo
Foto MVDr. Milan Sajgalík
Cyprian Biro
Výrocná schodza 17.2.2019
1. jarní veletrh Sběratel v Prahe 15.3.2019