Klub Fera Horniaka výstup na Cierny hrad 15.6.2019
Foto Jozef Siarik
Foto Cyprian Bíro
Inaugurácia postovej známky 100. rokov univerzity Komenského v Bratislave 27.6.2019
Predajca súkromná osoba Jaroslav Dubanec zo Ziaru nad Hronom 30.6.2019
Vodný hrad v Simonovanoch na postovej známke 11.7.2019
Klub oslavuje 75. rokov 20.9.2019
110. výrocie otvorenia zeleznicnej trate Zbehy-Radosina vo Velkých Ripnanoch 12.10.2019
Inaugurácia postovej známky Ernest Zmeták v Nových Zámkoch 18.10.2019
Celoslovenská známková burza v Trencíne 17.11.2019
Klub Fera Horniaka resturácii Múzeum v Nitre 30.11.2019
Hobby burza v Prievidzi 8.12.2019