Pri oslave 75. výrocia vzniku mesta Partizánskeho bolo vydané prílezitostná peciatka 13.9.2013
Foto Lubos Gallo
Foto Noviny Tempo
Foto Mestská umelecká agentúra
Foto Igor Králik
Burza známok v Trencine 10.11.2013